Behandling av medlems personuppgifter GDPR

Föreningen Sankt Lukas Vänersborg-Trollhättan behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning som följer EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

För att kunna skicka brev, kallelser, information om våra aktiviteter och informera dig om vad som händer i vår förening, behöver vi registrera ditt namn, adress och e-postadress.

När vi hanterar dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och dina uppgifter lämnas inte till någon utomstående. Senast ett år efter att du begärt utträde ur föreningen och medlemskapet har upphört, raderas dina personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter, kan du kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter under ”Föreningen, Styrelse”.