Program hösten 2022

Föredrags- och samtalskvällar

Varje år anordnar Sankt Lukasföreningen föredrag om ämnen som berör. Vi välkomnar alla, du behöver inte vara medlem i föreningen! Föredrags- och samtalskvällarna är ett sätt att skapa mötesplatser kring frågor om livsåskådning och människors relationer.

Torsdag 29 september 19.00 – Livsglädje – för vårt välbefinnande, självkänsla och relationer

Barbro Lennéer Axelson är leg. psykoterapeut och författare bl.a. till böckerna ”Förluster” som handlar om sorg och livsomställning och ”Konflikter – uppkomst, dynamik och hantering”.

Plats: Equmeniakyrkan, Vänersborg

Kaffeservering och tillfälle till samtal efter föreläsningen. Inträde: 100 kronor, medlemmar 80 kronor. Föranmäl gärna på tel. 070 237 94 25 måndag 26 eller tisdag 27 september kl. 18–20.

Torsdag 20 oktober 19.00 – Smulor från himlen

Carina Klasson kallar sig själv ”fåtöljfilosof” och låtskrivare. Hon kommer att framföra egenskrivna visor och betraktelser. Boken ”Reflektioner” kom ut 2019 och innehåller fotografier och vardagsbetraktelser.

Plats: Equmeniakyrkan, Vänersborg

Kaffeservering och tillfälle till samtal. Inträde: 100 kronor, medlemmar 80 kronor. Föredrag-/samtalskväll

Torsdag 10 november 19.00 – Konsten att möta folk

Gillis Herlitz är folklivsforskare och författare. Hans föreläsning kommer att handla om frågor som rör mänskliga relationer. Han talar om hur våra fördomar ställer upp hinder och skapar grundlösa konflikter och har skrivit om ”Svenskar – hur vi är och varför..”

Plats: Equmeniakyrkan, Vänersborg

Kaffeservering och tillfälle till samtal. Inträde: 100 kronor, medlemmar 80 kronor. Föranmäl gärna på tel. 070 237 94 25 måndag 7 eller tisdag 8 november kl. 18–20. Föredrag-/samtalskväll affisch