Program våren 2021

Under de första månaderna 2021 kommer det inte vara lämpligt att ha fysiska möten. Vi vill därför i dagsläget inte bjuda in till föreläsnings- och programkvällar utan avvaktar utvecklingen.