Välkommen till S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan

Styrelse

Håkan Dafgård, ordförande
Tore Helmersson, vice ordförande
Berith Björklund, sekreterare
Kerstin Jansson, anställd kassör
Övriga ledamöter
Ingalill Johansson
Erik Stjärnered
Karin Gunnervik
Inger Hagqvist
Anna Bergquist Stolt
Monica Nilsson

Adjungerade styrelseledamöter
Karin Lundh
Berit Löfgren

Du är välkommen att kontakta någon av styrelseledamöterna. Uppgifter om hur styrelseledamöterna kan nås, finns där kontaktuppgifter brukar finnas. Ett alternativ är att ringa mottagningen, telefonnummer 0521-19170, och be den som svarar att förmedla kontakt med den styrelseledamot som du vill nå.