Styrelse

Håkan Dafgård, ordförande

Tore Helmersson, vice ordförande

Berith Björklund, sekreterare

Kerstin Jansson, anställd kassör

Övriga ledamöter

Ingalill Johansson

Erik Stjärnered

Karin Gunnervik

Inger Hagqvist

Anna Bergquist Stolt

Monica Nilsson

Adjungerade styrelseledamöter

Karin Lundh

Berit Löfgren

Du är välkommen att kontakta någon av styrelseledamöterna. Uppgifter om hur styrelseledamöterna kan nås, finns där kontaktuppgifter brukar finnas. Ett alternativ är att ringa mottagningen, telefonnummer 0521-19170, och be den som svarar att förmedla kontakt med den styrelseledamot som du vill nå.