Brev till medlemmarna

En hälsning till dig som är medlem i föreningen för Sankt Lukas Vänersborg-Trollhättan från oss i styrelsen

Inte heller våren 2021 ser ut att bli som andra vårar. Pandemin med coronasmitta har inneburit förändringar och inskränkningar för oss alla! Styrelsen vill med detta brev lämna information om verksamheten under pågående pandemi samt också erbjuda möjlighet till kontakt.

Terapeuterna vid vår Psykoterapimottagning har kunnat fortsätta sitt arbete. Personalen har varit hemma om de haft minsta symptom. Konfidenterna har uppmanats att avboka besök om de inte varit helt friska. En del stödsamtal har kunnat ske via telefon istället för vid personliga besök.

Förutom mottagningen i Vänersborg finns numera också en mottagning i Uddevalla. Verksamhetschef för båda mottagningarna är sedan 1 maj 2020 Ulla-Stina Karlsson.

Varje termin under många år har vår förening anordnat programkvällar med intressanta föreläsningar och samvaro. Under 2020 tvingades vi ställa in föreläsningskvällarna på grund av den pågående pandemin. Tyvärr fortsätter pandemin att omöjliggöra för programkvällar även under våren 2021! Vår förhoppning är att kunna återuppta den verksamheten kommande höst.

Sist men inte minst vill vi förmedla att vi är fullt medvetna om att situationen under det sista året varit och är påfrestande för många av oss såväl praktiskt som psykiskt. Isolering känns tung. Det brukar vara lättande att prata med någon. Är oron eller bekymren stora? Eller vill du bara prata bort en stund? Du är välkommen att ringa någon av oss:

  • Ingalill Johansson, ordförande tel. 070-2379425
  • Ann Larsson, styrelseledamot tel. 070-7768620
  • Karin Gunnervik, styrelseledamot tel. 073-5267432
  • Berith Löfgren, adj. styrelseledamot tel. 070-4126753

Vänliga hälsningar från styrelsen för Sankt Lukas Vänersborg-Trollhättan genom

Ingalill Johansson