Brev till medlemmarna

Bästa Lukasmedlemmar

Inte heller våren 2022 ser ut att bli som vi önskat. Pandemin med ökad coronasmitta fortsätter och innebär förändringar och inskränkningar för oss alla. I vanliga fall hade programbladet varit utskickat men vi har avvaktat utvecklingen av pandemin. Vi har nu planerat för vårterminen och hoppas att vi skall kunna genomföra programmet.

S:t Lukas årsmöte planeras till torsdagen den 24 mars kl.18.30 i S:t Lukas lokaler på Drottninggatan 40, Vänersborg.

Den 17 mars kl.19.00 kommer journalisten och politiske reportern Margit Silberstein till Equmeniakyrkan i Vänersborg och talar utifrån sin bok ”Förintelsens barn.” Vår första programpunkt som var planerad till den 16 februari har flyttats fram till den 23 mars kl.19.00 då prästen och författaren Hans-Erik Lindström kommer till Kyrkans hus i Trollhättan och talar om ”Pilgrimsvandring – resa inåt och utåt.”

Den tredje  föreläsningskvällen den 28 april sker också kl.19.00 i Equmeniakyrkan i Vänersborg. Författaren och fd tandläkaren Maria Gustavsdotter, numera bosatt i Uddevalla, skriver historiska romaner ur ett kvinnligt perspektiv. Rubriken för föredraget är ”Häxor, Prinssessor och Vanliga flickor.”

För utförligare information se programbladet eller klicka på länken Program våren 2022

Föreningen reserverar sig för utökade restriktioner på grund av pandemin.

Verksamheten fortgår och har fortgått under pågående pandemi. Terapeuterna vid mottagningen har kunnat fortsätta sitt arbete och också kunnat erbjuda stödsamtal via telefon i stället för vid personliga besök. Personalen har varit hemma vid minsta symtom. Konfidenterna har uppmanats att avboka om de inte varit helt friska.

Glädjande är att S:t Lukasföreningen under hösten 2021 kunnat utöka mottagningspersonalen med en ordinarie terapeut och en timanställd.

Personalen består nu av verksamhetschef/terapeut, tre ordinarie terapeuter och två timanställda. Samtliga terapeuter är legitimerade terapeuter dessutom finns en terapeut under utbildning och en timanställd ekonom.

Under hösten 2021 planerade föreningen att på nyåret starta en samtalsgrupp/bokcirkel för äldre. Denna har på grund av pandemin fått ställas in på obestämd tid.

Unga Lukas, en chatt för ungdomar, är Förbundet S:t Lukas satsning på ungas psykiska hälsa. På lokal nivå har vi initierat ett samarbete med Studenthälsan på Högskolan, Studentkåren och Universitetskyrkan.

Föreningen hoppas att pandemin snart är över och att vi kan genomföra vår planering.

Alla är hjärtligt välkomna och tag gärna med släkt och vänner.

Varmt välkomna!

Ingalill Johansson, ordförande programkommittén