Välkommen till S:t Lukas Vänersborg-Trollhättan

Synpunkter och klagomål

Vi tar emot synpunkter och klagomål

Om du har upplevt något du inte är nöjd med på vår terapimottagning eller har tänkt på något som skulle kunna förbättras, vill vi gärna få reda på det. Synpunkter kan vara beröm, förslag och klagomål.

Vi använder synpunkter och klagomål

Synpunkter är viktiga för att utveckla och förbättra verksamheten. När vi får ta emot synpunkter dokumenterar vi dem. Varje synpunkt/klagomål utreds och leder ofta till att något görs – en större eller mindre åtgärd. Varje år sammanställer vi synpunkter som har kommit. Det blir en lista som kan ge oss en viktig överblick inför vårt systematiska kvalitetsarbete.

Hur gör patienter och andra berörda för att lämna synpunkter?

Du kan lämna synpunkter på flera olika sätt. Huvudsaken är att vi får dem. I första hand ber vi dig ta upp dina synpunkter direkt med din terapeut eller handledare. I andra hand kan du vända dig till vår verksamhetschef.

Du kan också välja att använda formuläret här: Synpunkter och klagomål
eller skicka dina synpunkter via e-post till vanersborg@.sanktlukas.se
Pappersbrev går också bra. Adressen är S:t Lukas, Drottninggatan 40, 462 31 Vänersborg