Kostnad


Hos oss ser kostnaderna olika ut beroende på terapi och tid. Varje samtalstimme är ca 45 minuter samtalstid och resterande administration.

Full kostnadstäckning

Priset för full kostnadstäckning är 1 350 kr/samtalstimme.

Subventionerade avgifter

För dig som betalar dina samtal själv s.k. ”egenbetalande” är avgiften subventionerad till 900 kr/samtalstimme. Vid familje-/parterapi rekommenderar vi dubbel samtalstid till subventionerat pris 1 500 kr.

Utbildningsterapi

800 kr/samtalstimme

Utbildningshandledning som inte betalas av arbetsgivare

800 kr + moms/samtalstimme