Välkommen till S:t Lukas Västerås

Föreningen S:t Lukas Västerås

Ordförande
Ulf Schöier                                    ulf.schoier@gmail.com

Sekreterare
Ann-Sofi Freyhult                       annsofi.freyhult@icloud.com

Övriga ledamöter:

Birgitta Clasing                            clasingbirgitta@gmail.com

Ronald Henriksson                     ronaldhenriksson@msn.com

Christina Klang                            lufthav@gmail.com

Johnny Pellas                               johnny.pellas@gmail.com

Erik Tyrberg                                   eriktyrberg@icloud.com