Välkommen till S:t Lukas Ystad

Vi erbjuder Familjerekonstruktion.

Vad är familjerekonstruktion?

Familjerekonstruktion är en metod där man arbetar med sin familjehistoria i mindre grupp om 4-6 personer. Utifrån en familjekarta som kan liknas vid ett  släktträd fyllt av relationer utforskar du din egen historia och får varsamt lyssna på andras. Det är en individuell terapiform som sker i grupp. Tillsammans med psykoterapeut får du ge dig ut på en resa i historiska och pågående relationer. Undersöka mönster som kan ha påverkat dig och dina val i livet. Du ges möjlighet att tillsammans med andra reflektera kring familjemönster för att skapa utrymme och möjlighet till förändring i roller och mönster framåt.

Vem kan gå?

Du kan komma själv men ingå i en grupp med andra.
Du kan komma tillsammans med familjemedlemmar. Din partner, syskon, föräldrar eller andra du uppfattar som familj.
Du kan komma med vänner.
Du kan komma med kollegor eller studiekamrater med fokus på hur du som professionell kan bättre förstå dig själv i relation till ditt arbete.

Hur går det till?

Att vara på en inre resa med sin familjekarta kräver tid därför arbetar vi sammanhängande och intensivt under hela dagar. Antalet dagar och timmar beror på hur stor gruppen är och hur många resor som därmed görs. Att få komma nära sin historia utan avbrott är verkningsfullt och skapar mening till den terapeutiska processen. Vid anmälan kommer du som deltagare få tydlig information om hur arbetet kommer gå till. Du kommer också få instruktioner om ett förarbete du kan göra med att samla in information och berättelser utifrån just din bakgrund och de människor som i generationer blivit en del av ditt liv och din historia. Utifrån de berättelser och dina egna upplevelser undersöker vi sedan mönster och relationer som har relevans för dig och din personliga utveckling. Vi arbetar intensivt och koncentrerar oss på vad berättelsen berör oss med och varför. Under tiden vi arbetar intas olika positioner, berättande- och lyssnandeposition och det terapeutiska fokuset under rekonstruktionen är att skapa trygghet att kunna vara i olika utforskande positionerna. Förutom lyssnandet arbetar vi terapeutiskt med olika former av gestaltning som metod för att utifrån berättelsen också skapa en hjälpsam plats att vara på som utgångspunkt för framtiden.