Vår verksamhet

Vi arbetar med psykoterapi, samtalsstöd, handledning, utbildning, chefsstöd och organisationsutveckling. Med mer än fyrtio mottagningar över hela lander är vi Sveriges största enskilda aktör som erbjuder psykoterapi och handledning. Våra legitimerade psykoterapeuter, legitimerade psykologer och organisationskonsulter möter såväl privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner, landsting som ideella organisationer. Vi är omkring 200 anställda.

Mottagningar och föreningar

Alla människor utvecklas genom livet och ibland kan man behöva hjälp på vägen. Vi vill att det ska vara lätt att få tillgång till psykoterapi och samtalsstöd för att växa som människa. S:t Lukas driver professionella mottagningar och del av överskottet går till att subventionera samtalskostnaden för privatpersoner. Genom gåvor och projektmedel skapas satsningar till stöd för särskilda målgrupper såsom unga vuxna, äldre och frihetsberövade personer inom kriminalvården. Kontakta din lokala mottagning för att höra efter hur möjligheterna ser ut just där.

Genom våra föreningar skapar vi mötesplatser för det goda samtalet där viktiga samhällsfrågor, psykisk hälsa och existentiella frågor kan debatteras och diskuteras. Vi driver också en ungdomschatt där unga får möjlighet att prata med kvalificerad personal.

Utbildning

Utbildning är en stor del av S:t Lukas arbete. Vi erbjuder utbildningar inom exempelvis arbetsmiljöfrågor, handledning, coachning, konflikthantering, samtalsmetodik, själavårdsutbildning och mindfulness. Våra föreningar anordnar mötesplatser med det goda samtalet i centum i form av samtalskvällar, föreläsningar, samtalgrupper och liknande.

Nedsatt avgift för psykoterapi

S:t Lukas bärande idé är att möjliggöra för fler att få tillgång till psykoterapi. För personer inom anstalt och frivården finns möjlighet att söka särskilt stöd för psykoterapi. Våra mottagningar har olika möjligheter till att subventionera psykoterapi för privatpersoner. Kontakta din lokala mottagning och hör efter vilka särskilda satsningar som finns just där.

Vid vissa mottagningar gäller remiss från landstinget, kontakta din mottagning och hör efter.
Det finns även möjlighet, i vissa regioner i Sverige, att genom Vårdval Psykoterapi få offentlig finansiering av behandlingen.

Ekonomi

S:t Lukas är en idéburen organisation som driver professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige. Del av överskottet går till att subventionera psykoterapi för privatpersoner. Förbundets ekonomi baseras på medlemsavgifter. Genom gåvor och projektmedel finns särskilda satsningar till exempelvis stöd för unga vuxna, äldre och frihetsberövade personer inom kriminalvården. S:t Lukas välkomnar företagssponsring, gåvor och bidrag för att kunna hjälpa ännu fler. S:t Lukas är anslutna till Arbetsgivaralliansen och tillämpar de allmänna anställningsvillkoren som har träffats inom ramen för branschavtal inom sektorn vård och omsorg.

Medlemmar

Som medlem i S:t Lukas föreningsverksamhet är man med och stöttar arbetet med att värna det goda samtalet, såväl genom föreningarnas aktiviteter som via ungdomschatten Unga Lukas. Ett medlemskap i S:t Lukas innebär att du blir medlem i en lokalförening och har möjlighet att delta i föreningsaktiviteterna. Du som har vana av psykosocialt arbete kan även delta som volontär i ungdomschatten Unga Lukas. Medlemskapet ger dig möjlighet att vara med och påverka S:t Lukas verksamhet både genom din lokalförening och genom förbundets fullmäktige som hålls en gång per år.

Hitta en utbildning

Vi på S:t Lukas har en lång tradition av utbildning och fortbildning – alltid med samtalet och det mänskliga mötet i centrum. Här hittar du inspiration och fördjupning.

Se våra företagstjänster

S:t Lukas erbjuder en bredd av tjänster för verksamheter som vill utveckla sin organisation. Hos oss kan såväl ledare som medarbetare få handledning och stöd i olika former.

Bli medlem

Vi finns på en mängd orter i Sverige – med engagerade medlemmar som driver våra mottagningar, skapar mötesplatser och arrangerar evenemang.