Tjänster företag & organisationer

S:t Lukas erbjuder en bredd av tjänster för er verksamhet, oavsett om ni är verksamma inom privat, ideell eller offentlig sektor. Chefer och medarbetare kan få handledning och stöd i olika former när det gäller mellanmänskliga relationer och individuella utmaningar. Vi arbetar alltid utifrån er unika situation för ett långsiktigt hållbart ledar- och medarbetarskap.


Våra avtalstjänster – Dygnet runt

Samtalsjour 24/7

Ibland är det helt enkelt tufft att vara människa och då kan det hjälpa att få prata med en professionell psykoterapeut. Som arbetsgivare kan du erbjuda dina medarbetare anonymt samtalsstöd dygnet runt.

Skräddarsytt krisstöd

Många verksamheter hamnar någon gång i en akut situation där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att hantera situationen. Då är det hjälpsamt att ha en professionell samarbetspartner som kan vägleda och avlasta. Sankt Lukas erbjuder krisstöd dygnet runt, som är utformat efter era specifika behov.

Våra stödtjänster för företag och organisationer

Handledning

Handledning är ett viktigt stöd för medarbetare i kontaktyrken där relationen står i centrum. Vi erbjuder handledning där individen får möjlighet att utvecklas professionellt under trygga former.

Organisationsutveckling

Att kontinuerligt utveckla sin organisation är ett måste för alla verksamheter. Vi hjälper din organisation med utvecklingsinsatser och förändringsprojekt som förebygger ohälsa och håller över tid.

Samtalsstöd för medarbetare

Medarbetare kan behöva stöd, hjälp och strategier för att hantera stress, kriser och arbetsrelaterade påfrestningar. Vi erbjuder kvalificerat samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter som har gedigen erfarenhet.

Chefsstöd

Ledarskap innebär att ha fokus på och balans mellan uppgift och relationer. Tillsammans med dig utforskar vi sätt att skapa förutsättningar för utveckling, delaktighet och hållbarhet.

Konflikthantering

Meningsskiljaktigheter och konflikter är en naturlig del av individers och gruppers liv. Men ibland kan man behöva professionellt stöd för att hantera och bearbeta konflikter i en arbetsgrupp.

Föreläsningar

Behöver dina medarbetare eller kolleger lära sig mer, få nya insikter eller kanske bekräfta det de inte visste att de kunde? Flera av våra mottagningar erbjuder inspirationsföreläsningar och workshops.