Så går ett samtal till?

Du väljer själv vad du vill tala om. Du kan fokusera på aktuella händelser eller situationer och du kan gå tillbaka till minnen och tidigare upplevelser för att reflektera över hur du handskas med dessa i nuet.

Hur går det till?

Man kommer överens med sin psykoterapeut om tid, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan. Man sitter i stolar så att man ser varandra. Terapin kan pågå allt från ett fåtal gånger till flera år. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills båda kommer överens om att avsluta.

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan psykoterapeut och konfident söker man tillsammans orsaken till konfidentens problem och smärta. Båda bidrar, konfidenten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.

En psykoterapeut har tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

Vad är psykoterapi egentligen, pratar man bara?

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en legitimerad psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.

Vad kan det handla om?

Du väljer själv vad du vill tala om. Du kan fokusera på aktuella händelser eller situationer och du kan gå tillbaka till minnen och tidigare upplevelser för att reflektera över hur du handskas med dessa i nuet. Att reflektera över det som varit kan göra det möjligt att överge livsstrategier som inte längre befrämjar ditt liv och din hälsa. Orsaker till att söka terapi kan vara att man känner sig nedstämd, har ångest eller har relationsproblem.

Måste man tala om sin barndom?

Den som söker hjälp får tala om vad man själv vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare kan man få hjälp att upptäcka vilka mönster man reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras.

Kan det verkligen hjälpa att prata?

Den som söker hjälp får tala om vad man själv vill. Genom att prata om relationer och upplevelser Att få ord för sina känslor och sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt. Detta leder ofta till en förändring i både tankar, känslor och beteende.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Remiss från landstinget?

Några landsting och regioner i Sverige har ackrediterat S:t Lukas gällande psykoterapeutiska behandlingar inom högkostnadsskyddet.
Region Örebro län – Vårdval Psykoterapi, S:t Lukas Örebro.
Region Skåne – Hälsoval Skåne, S:t Lukas Ängelholm, S:t Lukas Helsingborg, S:t Lukas Lund, S:t Lukas Malmö, S:t Lukas Ystad, S:t Lukas Kristianstad.

Vill du prata med någon?