Välkommen till S:t Lukas Falkenberg

035-10 20 65

Besöksadress

Hertings Kyrka, Baldersvägen 311 42 Falkenberg

Mottagningen

S:t Lukas i Falkenberg  är en filial till mottagningen i Halmstad.

 

 

 

Föreningen – se Halmstad

Den ideella föreningen S:t Lukas Halland vill: främja samarbetet mellan företrädare för olika människovårdande yrken. informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer. Den lokala föreningen bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och är huvudman för S:t Lukas mottagning i Halmstad, Falkenberg och Varberg.   Du blir […] Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.