01/04

2018

Handledarens hjärta – fördjupningsdag om handledning

Handledning har blivit allt viktigare i olika sammanhang. S:t Lukas inbjuder till en dag med föreläsningar och reflektioner från olika vinklar men med handledaren i fokus.

När: 24 oktober 2018
Var: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm, T-Rådmansgatan

Här kommer en blänkare igen om den 24 oktober då vi anordnar en fortbildningsdag kring handledning; Handledarens hjärta, i Stockholm.
Läs bifogad flyer och inspirera era anställda och övriga i era nätverk! Man behöver inte vara handledare – det är mycket matnyttigt för psykoterapeuter i stort!

Läs programmet här

Anmälan görs till info@sanktlukas.se senast 1 september.
Kostnad: 780 kr + moms = 975 kr Insättes på bg 5135 – 3993 i samband med anmälan. Märk inbetalningen med handledning.
För mer info – birgitta.liden@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?