Välkommen till S:t Lukas Landskrona

046-141213

Besöksadress

Weibullsholm, Föreningsgatan 217 261 51 Landskrona

Mottagningen

S:t Lukas i Landskrona är en filial till S:t Lukas i Lund.

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.