Handledarutbildning i Själavård

Kursstart i februari 2025 på Sigtunastiftelsen
Anmälan senast 2 december 2024

En själavårdare använder sin egen erfarenhet som ett viktigt instrument. Att ha goda kunskaper om människor är viktigt i det arbetet, men knappast tillräckligt. Engagemanget i en annan människas livsproblem – psykologiska, sociala, andliga eller kanske allt på en gång – ställer ofta en själavårdare inför så tunga problem att man behöver en erfaren kollegas handledning för att se det man inte ser, förstå det man inte förstår, i den själavårdande relationen. Den som skall vara handledare behöver särskild utbildning och träning för detta.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge deltagarna förmåga och kunskaper att möta handledningsbehov i enskild själavård och grupp och förmåga att möta handledningsbehov i annan arbetshandledning i kyrkan.

Behörighet

Behörig att delta i utbildningen är den som är aktivt utövande själavårdare inom kyrka/samfund med;
  • S:t Lukas utbildning i enskild själavård eller motsvarande, alternativt S:t Lukas grundutbildning i psykoterapi eller motsvarande
  • Rekommendation från kyrka/samfund
  • Erfarenhet av egen enskild själavård och egenterapi.
Antagning till utbildningen sker efter lämplighetsprövning.

Upplägg och innehåll

Utbildningen genomförs under tre terminers studier med sammanlagt sju kurstillfällen om två heldagar, däremellan litteraturstudier och handledning på handledning. 5 utbildningstillfällen sker på plats på Sigtunastiftelsen och 2 tillfällen sker digitalt.

Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier

  • Själavård och handledning
  • Handledningens metodik och processer
  • Sekretess och ansvar i handledningen
  • Att vara handledare i enskild själavård
  • Att vara grupphandledare
Varje deltagare utövar under utbildningen handledning i själavård, enskilt och/eller i grupp. Handledningen skall dokumenteras. Avsnittet examineras av kursledaren.

Handledning på handledning genomförs i slutna grupper och en handledare under 35 timmar. Examineras av handledarna.
Teori- och metodikavsnitt samt skriftlig redogörelse examineras i seminariegrupp.

Kurstillfällen

Start 6–7 februari 2025 på Sigtunastiftelsen
Övriga datum kommer senare

Handledning vid två extra tillfällen tillkommer.
Utbildningsbevis utfärdas efter genomgången och godkänd kurs.

Kursledare

Camilla von Below, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr. lektor och handledarutbildad
Anne Magnusson, socionom, leg psykoterapeut, lärar- och handledarutbildad

Kostnad

Terminsavgift: (preliminärt) 20 000 kr + moms/termin inklusive handledningskostnader och kost och logi på Sigtunastiftelsen.
Med reservation för kostnadsökningar.
Resor och litteratur står deltagarna för själva.

Sista anmälningsdag

Senast måndag 2 december 2024 via vår anmälningsblankett.

För mer information

Kontakta Anders Persson, anders.persson@sanktlukas.se