Själavård till vardags

Kursen vänder sig till ideella, volontärer, förtroendevalda, anställda som genom uppdrag i kyrkor, samfund, församlingar och organisationer i sin vardag möter människor med behov av att samtala om livsfrågor.

Pågår och nästa kursstart blir i Göteborg i mars 2024

Kursen omfattar totalt fyra kurstillfällen fredag-lördag med två heldagar varje gång.
Två tillfällen under våren samt två tillfällen under höstterminen 2024 – datum meddelas senare.

Kursens mål

  • Att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i ämnet själavård, att ge redskap för möte och samtal.
  • Att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bidra till personlig utveckling, ge andlig orientering och vägledning.

Innehåll

Själavårdens sammanhang och egenart, själavård i livets olika skeden, mötet – samtalet, att vara själavårdare/aktivt lyssnande medmänniska, handledning.

Kursupplägg och pedagogik

  • Storgrupp – för introduktion och genomgång av teori- och metodavsnitt
  • Seminariegrupp – för bearbetning av litteraturstudier till varje kurstillfälle.
  • Basgrupp – för personlig utveckling.
  • Handledningsgrupp – för handledning av själavårdsärenden/situationer, eget förhållningssätt
Kursupplägget bygger på eget ansvarstagande för inlärning och utveckling och förutsätter deltagande vid alla kurstillfällen.

Kursavgift

Totalt (prel) 20 000 kr exkl. moms, dvs 5 000 kr exkl. moms faktureras varje kurstillfälle.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Plats

Centralt i Göteborg.

Kursledning

Lill Molén, leg. psykoterapeut och handledare
Roger Samuelsson, pastor och leg. psykoterapeut

Ansökan

Senast 15 januari 2024 via vår ansökningsblankett.

För mer information

Kontakta Anders Persson, anders.persson@sanktlukas.se