Kampanj Unga

Projekt Nicodemus

S:t Lukas nationella chattforum för unga (13-25 år)

Chatten är öppen måndagar mellan kl 19.00 – 22.00. Våra volontärer finns på flera orter i landet och alla har lång erfarenhet att arbeta med barn och unga i utsatta situationer. Volontärerna är yrkesverksamma inom psykoterapi, socialtjänsten, kyrkan och polisväsendet. Chatten fångar upp svåra berättelser och volontärernas roll är lyssna, vara stödjande och hjälpa till att finna ungas egna resurser att hitta lösningar.

Vi behöver fler volontärer

Varje måndag är det upp till 70 ungdomar som hör av sig. Vi upplever att behovet är stort och vill nu få möjlighet att öppna chatten flera kvällar i veckan och behöver därför fler volontärer.

Intresserad av att engagera dig som volontär?

Hör av dig till Projektledare Violet Petersson, S:t Lukasföreningen i Norra Kalmar län, 070-628 628 8, violet@humanguidance.com

Ge ett bidrag till gratis psykoterapi för unga vuxna

Du kan även stötta vårt arbete ekonomisk med en gåva. Insamlade gåvomedel används till att subventionera samtalsavgifter för unga vuxna som har svag ekonomi och som behöver psykoterapeutisk hjälp på våra mottagningar runt om i landet. Under hela vår historia sen 1930-talet har detta sociala erbjudande varit ett signum. Många är de studerande, arbetslösa och ensamstående föräldrar som genom S:t Lukas fått möjlighet till reducerad terapiavgift.

Din gåva är av stor betydelse för unga i svåra livssituationer och ditt bidrag betalar du in till den lokala S:t Lukasförening du vill stötta. Märk din insättning med ”Kampanj Unga vuxna”. Du hittar bank- och plusgiro i förteckningen nedan.

Förteckning över våra föreningars bank- och plusgiro

Du kan även stötta vårt arbete med projekt Nicodemus genom att sätta in valfritt belopp på Förbundet S:t Lukas, bankgiro 5135-3993, plusgiro 14 69 28-7. Märk din insättning med ”Nicodemus.se”.

Tack för ditt bidrag till att göra psykoterapi mer tillgängligt för unga!

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?