Välkommen till S:t Lukas Linköping

Backstagehandledning för chefer, en vetenskapligt utprövad metod där det skapas ett professionellt sammanhang som ger chefer självförtroende och handlingskraft. Cheferna får stöd och utrymme att ventilera sina funderingar, samla energi, inhämta ny kunskap, samt utforma nya handlingsstrategier utifrån sin yrkesroll.

Vi har just nu inget datum för kursstart planerad men hör av dig för att anmäla intresse eller om du vill veta mer!