Välkommen till S:t Lukas Linköping

Par- & familjeterapi

Vid S:t Lukas mottagningar finns möjlighet för par (partners, förälder–barn, syskon) att gå i terapi.

Parterapi erbjuder en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som ett par går igenom. Problemen har oftast en negativ effekt på förhållandet, föräldraskapet och arbetslivet.

Vad hjälper parterapi till med?

  • Att öka förståelsen för dolda och outtalade konflikter.
  • Att bryta gamla och destruktiva mönster och hitta nya sätt att lösa kommande problem.
  • Att få en djupare syn på konsekvenserna av obalansen i parförhållandet.
  • Att öppna nya vägar att åstadkomma förändringar som individer och som partner i förhållandet.
  • Att arbeta med sexuell problematik och låsning i relationen.

Separerade par kan också få stöd genom:

  • Att öka förståelsen för det beslut som ledde fram till skilsmässan.
  • Att undersöka de dolda konflikter som paret inte kunde och inte kan se.
  • Att ge möjlighet att kunna sörja en livsviktig förlust.

Familjeterapi

Denna terapiform vänder sig främst till familjer med barn och ungdomar. I arbetet med familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till förbättrad förståelse av varandra och sig själva samt till ökad beredskap att prova sig fram till olika problemlösningar.