Välkommen till S:t Lukas Luleå

Ann-Gull Gotthold, verksamhetschef, tel 070-53 88 433

Stationsgatan 64C, 972 34 Luleå

Tel 0920-88 433

lulea@.sanktlukas.se

AdressStationsgatan 64 C
972 34 Luleå