21/06

2018

DEBATT: Samtal är lika viktigt för hälsan som motion

Det är dags att använda civilsamhällets potential för att öka samhällets existentiella kompetens om vi vill tackla grundorsakerna till psykisk ohälsa hos barn och unga, skriver Tiina Heino, generalsekreterare S:t Lukas och Åsa Paborn, förbundsrektor Studieförbundet Bilda, i en gemensam debattartikel som publicerades i tidningen Dagen den 8 juni 2018.

DEBATTARTIKEL
Psykisk ohälsa hos
barn i åldrarna 10 till 17 år har ökat med över 100 procent på tio år, enligt Socialstyrelsen i december 2017. Över en period på 30 år ser man en fördubbling av andelen unga som lider av huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter.

I takt med att den psykiska ohälsan ökar söker fler hjälp. Förra året tog barn- och ungdomspsykiatrin emot i genomsnitt tre fjärdedelar av de sökande. Förskrivningen av neuroleptika till barn ökade med 67 procent under åren 2010–2016, enligt Socialstyrelsen.

Det mänskliga varandet utvecklas genom samtal. Vi tror på samtalets läkande kraft och värdet av mellanmänskliga möten. Det ger människor perspektiv och möjlighet att utvecklas och att läkas. Goda samtal gör det lättare att hantera känslor, relationer och livsval. Barn och unga behöver närvarande föräldrar och andra vuxna som vågar möta livets stora frågor och utmaningar. Här anser vi att civilsamhället har en viktig roll, att fördjupa samtalen och erbjuda arenor för samtal om livsfrågor.

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa pekar ut idéburna sektorn som ett viktigt komplement till samhällets förebyggande och främjande insatser. Gör därför civilsamhället till en tydlig aktör, som en del av lösningen.

Vi föreslår därför:

  • Ett nationellt folkbildningslyft om psykisk ohälsa bland unga. Använd kompetens hos studieförbund som Bilda och idéburna organisationer som S:t Lukas för förebyggande insatser.
  • Förutsättningar för långsiktig samverkan och samordning mellan civilsamhälle och kommuner, landsting och regioner.
  • Öka insatserna för samtalsstöd för föräldrar och unga, såväl i grupp som enskilt. Använd folkbildningens metoder och S:t Lukas mångåriga erfarenhet för samtalsstöd.
  • Det är dags att använda civilsamhällets potential som hälsofrämjande kraft att tackla grundorsakerna till psykisk ohälsa.

Läs hela debattartikeln här

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?