12/02

2018

Elevernas stress går inte att behandla bort

Att sänka kraven i skolan eller öka tillgången till behandling kan hjälpa kortsiktigt mot psykisk ohälsa hos unga. Men för att långsiktigt minska problemen behöver de underliggande orsakerna åtgärdas, skriver psykologen Carl Hellström i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 februari 2018.

DEBATT | PSYKISK OHÄLSA

Den psykiska ohälsan i samhället ökar kraftigt. Det är inte minst tydligt i skolan, där i dag dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa som för tio år sedan. För den enskilde eleven som mår dåligt och riskerar att hamna efter i skolan är det en tragedi. I förlängningen riskerar det även att leda till betydande konsekvenser för samhället när stora grupper så tidigt hamnar efter i skolan. Utvecklingen måste vändas.

 | SvD https://www.svd.se/elevernas-stress-gar-inte-att-behandla-bort

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?