Vid förbundet S:t Lukas Fullmäktigesammanträde i maj avgick Lars Arrhenius som ordförande. Till ny ordförande valdes Jessica Ericsson och till vice ordförande Didrik von Seth. Övriga styrelseledamöter är Emma Henriksson, 2:e vice ordförande, Carin Nilsson, Malin Linnér-Irhammar, Hjördis Flodström Enquist samt Daniel Pollack.