29/06

2017

Samtalsgrupper riktade till ungdomar och unga som överlevt cancer under uppväxtåren

Barncancerfonden inbjöd S:t Lukas 2017 att samarbeta inom Projektet Maxa Livet för att ta fram en modell för Samtalsgrupper specifikt riktade till ungdomar och unga vuxna som överlevt cancer under uppväxtåren. Under hösten startar grupper i Göteborg, Stockholm och Lund.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?