15/09

2017

Socialstyrelsen måste ompröva riktlinjerna

Kraftfull kritik kvarstår mot förslaget till nya riktlinjer för depression och ångestsyndrom som alltför ensidigt rekommenderar KBT.

I en gemensam opinionstext publicerad i Dagens Samhälle den 15 september 2017 belyser S:t Lukas Sveriges ordförande Anne Marie Brodén tillsammans med talespersoner från Psykoterapicentrum, Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH samt Ersta Sköndal Bräcke högskola sin gemensamma åsikt om att Socialstyrelsen bör ompröva riktlinjerna utifrån de inkomna remissvarens synpunkter och att man antar ett från patienten mer relevant perspektiv på psykisk hälsa/ohälsa.

Läs hela artikeln ”Socialstyrelsen måste ompröva riktlinjerna”

Anne Marie Brodén, ordförande S:t Lukas i Sverige
EvaMari Eneroth-Säll, Ordförande Psykoterapicentrum
Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för social och mental Hälsa, RSMH
Karin Wedne, studierektor Ersta Sköndal Bräcke högskola

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?