29/06

2018

S:t Lukas satsar på ungas psykiska hälsa

S:t Lukas bildades 1939 av personer i olika vårdande yrken såsom läkare, socialarbetare och präster. Stiftelsen hette från början ”Stillhet och kraft” och blev till det frö som idag har vuxit och blivit förbundet S:t Lukas. Idag har vi nära fyrtio psykoterapeutiska mottagningar över hela landet som erbjuder psykoterapi, handledning och psykosociala arbetsmiljöinsatser. I vårt arbete med privatpersoner och företag märker vi att ”stillhet och kraft” är en bristvara och S:t Lukas verkar för att föra in mer av detta i dagens stressade samhälle.

Vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland många olika grupper. Bland barn i åldrarna 10 till 17 år har den ökat med över 100 procent på tio år, enligt Socialstyrelsen i december 2017. Över en period på 30 år ser man en fördubbling av andelen unga som lider av huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter.

I takt med att den psykiska ohälsan ökar söker fler hjälp. Förra året tog barn- och ungdomspsykiatrin emot i genomsnitt tre fjärdedelar av de sökande. Förskrivningen av neuroleptika till barn ökade med 67 procent under åren 2010–2016, enligt Socialstyrelsen. Självklart har alla rätt till god vård. Men vården behöver också omfatta möjligheten till psykoterapi som ett komplement till andra vårdformer. S:t Lukas förespråkar samtalsstöd som förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att undvika mer allvarlig form av psykisk ohälsa. Forskning visar att det goda samtalet förebygger stress och ångest. Dessutom är samtalet en utmärkt form att utforska hur jag som människa kan göra tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.

För unga är det extra viktigt att finna positiva möjligheter att forma det egna livsrummet. S:t Lukas startar därför en ny verksamhet med fokus på förebyggande och hälsofrämjande stöd – Unga Lukas. På forumet ges information och stöd kopplat till psykisk ohälsa genom vloggar och filmer. Det finns också en chatt där man kan prata om måendet, relationer, ensamhet – livet helt enkelt. Här finns också berättelser från andra unga som kämpat med psykisk ohälsa men som funnit en väg framåt.

Vid S:t Lukas seminarium i Almedalen presenteras Unga Lukas och projektet Mitt Lugn som lär ut stillhetsövningar för elever som hjälper att minska stressen i skolan. Vi tror att unga behöver former för att finna stillhet och kraft, för att på så sätt öka resistensen mot ohälsa och för att öka sin livskunskap.

Du får också lyssna till S:t Lukas förbundsordförande Anne Marie Brodén som leder samtal med Patrik Sjöberg och Anna Maria Corazza Bildt om ungas utsatthet och vägar till förändring. En panel med politiker och sakkunniga diskuterar hur samhället bör tackla den psykiska ohälsan bland unga. Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet (KD), Kristina Nilsson, riksdagsledamot socialutskottet (S) samt Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare SKL, deltar i panelen.

 

Välkommen till S:t Lukas seminarium i Almedalen 2018

Psykisk hälsa för unga
– den viktigaste samhällsutmaningen

Tid och plats:  Måndag den 2 juli, kl 11.00-13.30, Ideella Trädgården, ingång Almedalen

 

www.ungalukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?