Välkommen till S:t Lukas Varberg

Den ideella föreningen S:t Lukas Halland vill:

  • främja samarbetet mellan företrädare för olika människovårdande yrken.
  • informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

Den lokala föreningen bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och är huvudman för S:t Lukas mottagning i Halmstad, Falkenberg och Varberg.  
Du blir medlem genom att betala 250 kr till vårt postgiro 64 63 12 – 9. För familjer kostar det 400 kr. Av dessa går 125 kr till föreningen och resterande till Förbundet S:t Lukas, centralt. Medlemskap ger nedsättning av entréavgiften vid föreläsningar som föreningen anordnar.

Information om föreningens program finns på under sida HALMSTAD!

Välkommen!