Kontakt

Vi vänder oss till privatpersoner samt organisations- och företagskunder. Hos oss kan du gå i enskild psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har en bred kompetens med olika psykoterapeutiska metoder och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågor. För organisationer och företag erbjuder vi även ledarskaps- och arbetshandledning, konsultation, utbildning, organisationsutveckling och krishantering.

Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och öppenhet för existentiella frågor. Vi arbetar med psykisk ohälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna.

Du kan söka hjälp hos oss av många anledningar, exempelvis:

  • Utbrändhet och trötthetssyndrom
  • Depression och ångest
  • Livskriser, sorger och förluster av olika slag
  • Existentiella livskriser och frågeställningar
  • Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
  • Vid sjukdom eller olyckor som påverkat din livssituation

Du kan komma på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig.

Vi kallar de som söker hjälp hos oss för konfidenter. Det betyder att vi möter människor i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra samtal förs vidare.

Det är enkelt att nå oss

Vi har inget remisskrav och väntetiderna är ofta korta.

 

Telefon

033-10 40 19

E-post

boras@sanktlukas.se

Adress

Sturegatan 49
503 42 Borås