Personal

Hos oss arbetar leg. psykoterapeuter, leg. psykologer och organisationskonsulter. Vi har även konsulter och underleverantörer knutna till vår verksamhet. Vi arbetar över hela länet och har egna centrala möteslokaler i Borås, Göteborg och Mölndal.


Anna Järvbring

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Att få möjlighet att samtala med någon om sin situation är ofta början till förändring. Tillsammans försöker vi förstå hur dina tidigare erfarenheter präglar ditt sätt att tänka och agera i nuet.  Detta med målet att hitta nya förhållningssätt och strategier i livet och till lidandet i dagsläget. Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med lång erfarenhet av samtalet som arbetsmetod inom områden som studenthälsovård, kvinnosjukvård samt rehabilitering. Jag arbetar med individuell terapi och handledning. Mitt arbete grundar sig i psykodynamisk grundsyn utifrån ett relationellt perspektiv. Välkommen att kontakta mig för samtal.

031-58 85 14 072-402 03 47
anna.jarvbring@sanktlukas.se


Irja Eskelinen

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Jag har lång erfarenhet av att möta människor i alla åldrar. Hos mig kan du prata om det som bekymrar dig, exempelvis nedstämdhet, stress, depression, ångest, beroende, uppväxt, arbete, sorg, kriser, relationer, sex och samlevnad. S:t Lukas samtalar jag med individer, par och familjer. Jag handleder också enskilda och personalgrupper som arbetar i människovårdande verksamheter.  

Tidigare har jag jobbat i bland annat socialtjänst, skola och psykiatri. Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut (familjeterapeut), handledare i psykosocialt arbete och i systemteoretisk psykoterapi. 

033-340 12 72 072-050 49 20
irja.eskelinen@sanktlukas.se


Lotten Almgren

Enhetschef, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykoterapi och samtal i 25 år inom olika verksamheter. Jag arbetar sedan flera år som handledare i olika verksamheter som behandlar och hjälper andra och med chefshandledning enskilt eller i grupp.  

Jag träffar även enskilda personer och par i samtal. När vi ses vid ett första samtal så hjälps vi åt att hitta vad det är du eller ni som par vill ha hjälp med och hur samtalen kan bidra till bättre förståelse och förändring i din/er situation. Jag har kompetens inom psykodynamisk terapi, KBT, ACT och IPT (interpersonell terapi) och integrerar olika metoder för att på bästa sätt hitta vägar framåt. 

031-58 85 20 076-677 23 33
lotten.almgren@sanktlukas.se


Filip Lindkvist

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Utgår från Göteborg och genomför regelbundet organisations- och handledningsuppdrag i Borås och dess kranskommuner.

Jag är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbets- och organisationspsykologi och jag är utbildad handledare. Som organisationspsykolog och handledare arbetar jag med individer och grupper i arbetslivet, såväl medarbetare som chefer. Jag har fördjupade kunskaper och erfarenheter av ledarskapsutveckling genom chefshandledning och chefscoaching, grupp- och teamutveckling och konflikthantering. Som organisationspsykolog arbetar jag aktivt och lösningsfokuserat utifrån varje uppdrag i syfte att nå önskad förändring. Mitt arbete grundar sig i teorier om ledarskap samt grupper- och organisationers fungerande och utveckling.

031-58 85 07 0766-77 23 37
filip.lindkvist@sanktlukas.se


Per Reinhardt

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Utgår från Göteborg och genomför regelbundet organisations- och handledningsuppdrag i Borås och dess kranskommuner.

Jag är legitimerad psykolog med inriktning mot organisationspsykologi. I mitt arbete som organisationspsykolog trivs jag med att arbeta med utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper. Jag har även stor erfarenhet av att arbeta med psykosociala arbetsmiljökartläggningar och med att stötta organisationer i att arbeta med sin psykosociala arbetsmiljö.  Jag är utbildad handledare och arbetar med grupp- och chefshandledning. Jag arbetar även med utbildning och är kursledare för S:t Lukas organisationskonsultutbildning.

031-58 85 26 072-050 48 58
per.reinhardt@sanktlukas.se


Anita Nauclér

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Utgår från Göteborg och genomför regelbundet organisations- och handledningsuppdrag i Borås och dess kranskommuner.

Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000, med huvudsaklig inriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan år 2007. De områden jag har arbetat med länge, samt valt att fördjupa mig inom är ledarskapsfrågor, konflikthantering, handledning, chefscoaching, stresshantering samt gruppanalys/grupputveckling. Utöver organisationsuppdrag är personalhandledning ett stort arbetsområde. Jag handleder flera olika yrkeskategorier inom flera typer av verksamheter, såsom t ex socialtjänst, HVB hem, familjeenheter, vårdcentraler samt idéburna organisationer.

Jag har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och handledning med ledningsgrupper, chefer på verksamhets- och enhetsnivå, HR, personalgrupper, fackliga företrädare och enskilda medarbetare. Mina uppdrag finns inom privata företag, kommun/landsting samt idéburna sektorer.

Organisatoriskt arbetar jag utifrån era specifika behov och er specifika situation. Jag skräddarsyr således mina metoder i samråd mer er, efter just er verklighet och aktuella svårigheter.

031-58 85 04  0706-58 85 45
anita.naucler@sanktlukas.se


Anna Stenholm

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Utgår från Göteborg och genomför regelbundet organisations- och handledningsuppdrag i Borås och dess kranskommuner.

Jag är leg. psykolog med inriktning mot Organisation & Ledarskap. Jag har mer än 10 års erfarenhet av arbete inom företagshälsovård och är van att möta komplexa utmaningar på alla organisationsnivåer. Jag har bred kompetens gällande utveckling och handledning av chefer och ledningsgrupper, grupputveckling, konflikthantering, förändringsarbete, utbildning och grupphandledning.

Behöver du konsultation eller insatser för att utveckla ditt ledarskap, din arbetsgrupp eller stöd i att hantera svåra situationer som uppstått på arbetsplatsen är du välkommen att kontakta mig!

031- 58 85 27  076-677 23 28
anna.stenholm@sanktlukas.se