Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Telefonmottagning: 026-635085
Mån,Tor och Fre kl. 09:00-09:30
Tis och Ons kl. 13:00-13:30

Besöksadress

Norra Skeppsbron 7 A 803 10 Gävle

Mottagningen

Behöver du någon att prata med?

Psykoterapi är den huvudsakliga verksamheten vid S:t Lukas Gävleborg. Enskilda personer som är i en svår livssituation, har psykiska problem eller frågor om livet kan själva ta kontakt med oss. Vi bedriver verksamhet i Gästrikland och Hälsingland med mottagningar i Gävle och Sandviken.
Vi människor behöver bli mötta med respekt och bli lyssnade till. I en mängd olika situationer behöver vi få formulera våra tankar i ord, arbeta med våra känslor, bygga på vår självkänsla. Målet med psykoterapi är att nå en meningsfull förståelse för sin livsutveckling, sina tankar, reaktioner och handlingsmönster, stärkt identitet, och att lättare kunna hantera sitt liv.

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete, idéburna organisationer och kyrkor. Vi har en bred kompetens omkring olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, samt av långa psykoterapier och korta målinriktade kontakter.

S:t Lukas Gävleborg är till för:

  • människor som vill ha hjälp att bearbeta sina livsfrågor och psykiska problem
  • människor som vill ha utbildning och handledning i sitt arbete
  • människor som vill föra samtal i livstolkningsfrågor, etik m m

Avgiften för privatpersoner kan vara subventionerad. Många arbetsgivare och försäkringsbolag anlitar våra psykoterapeuter i krissituationer.

Sigrid Göranssons stiftelse finansierar S:t Lukas verksamhet i Sandviken för ungdomar och Unga vuxna. Samtalen är kostnadsfria upp till 20 år och därefter 100:- per samtal upp till 26 år.

S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera ny kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska problem oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

Tidsbokning online – fysiska eller digitala samtal

I vår onlinebokning nedan kan du se våra lediga tider och boka in dig för ett första samtal hos någon av våra leg. psykoterapeuter som erbjuder Psykodynamisk terapi eller Kognitiv beteendeterapi. Du väljer själv om du vill boka fysiskt eller digitalt samtal. Priset för ett individuellt samtal är 1160 kr/timme (45 min samtal, 15 min adm) för dig som privatbetalande. Priset för parsamtal är 1430 kr/timme.

I våra automatiska bokningsbekräftelser och sms-påminnelser anges adressen till den mottagning du bokat in dig hos. Har du bokat ett digitalt samtal med din behandlare kommer du även att få en länk till ert videosamtal skickad till dig via sms/mail precis innan ert samtal startar.

Avbokningsregler

Avbokning eller ombokning av tid ska göras senast 24 timmar innan det bokade besöket. Sen avbokning samt uteblivet besök debiteras med full taxa. Avbokning/ombokning görs direkt till din behandlare via mail eller telefon.

Vill du ha rådgivning innan du bokar?

Önskar du prata med en psykoterapeut innan du gör en bokning är du välkommen att ringa vår telefonmottagning; Klicka här.

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas. Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.