Gävle

SLIPP PASSA TELEFONTIDER

Nu kan du som privatperson se lediga tider, boka dig för ett första samtal och betala direkt på nätet hos 14 av våra mottagningar runt om i landet.
Boka tid

Välkommen till S:t Lukas i Gävle, Sandviken och Bollnäs

Behöver du någon att prata med?

Psykoterapi är den huvudsakliga verksamheten vid S:t Lukas i Gävle och Sandviken. Enskilda personer som är i en svår livssituation, har psykiska problem eller frågor om livet kan själva ta kontakt med S:t Lukas i Gävle och Sandviken. Vi bedriver  verksamhet i Gästrikland och Hälsingland med mottagningar i Gävle, Sandviken och Bollnäs.
Vi människor behöver bli mötta med respekt och bli lyssnade till. I en mängd olika situationer behöver vi få formulera våra tankar i ord, arbeta med våra känslor, bygga på vår självkänsla. Målet med psykoterapi är att nå en meningsfull förståelse för sin livsutveckling, sina tankar, reaktioner och handlingsmönster, stärkt identitet, och att lättare kunna hantera sitt liv.

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete, idéburna organisationer och kyrkor. Vi har en bred kompetens omkring olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, samt av långa psykoterapier och korta målinriktade kontakter.

St Lukas i Gävle och Sandviken är till för:

 • människor som vill ha hjälp att bearbeta sina livsfrågor och psykiska problem
 • människor som vill ha utbildning och handledning i sitt arbete
 • människor som vill föra samtal i livstolkningsfrågor, etik m m

Våra tjänster hos S:t Lukas i Gävle och Sandviken:

Avgiften för privatpersoner kan vara subventionerad. Många arbetsgivare och försäkringsbolag anlitar våra psykoterapeuter i krissituationer.

S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera ny kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska problem oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

Telefonmottagning 070-635 08 66
Telefontider: Månd, tisd, torsd och fred 9.00-9.30.
Onsd: 13.00-13.30.

Telefon

GÄVLE, SANDVIKEN OCH BOLLNÄS Telefonmott 070-6350866, Adm och ekonomi 026-635080

E-post

gavle@sanktlukas.se

Adress

Norra Skeppsbron 7 A
803 10 Gävle

Nyheter

 • S:t Lukas mottagning i Bollnäs

  Publicerad: 1 september, 2017
  S:t Lukas i Gävle Sandviken öppnar from september en mottagning i Bollnäs en dag i veckan. Vi välkomnar konfidenter för psykoterapi och handledning. Satsningen är ett första steg för S:t Lukas att utöka närvaro och tillgängligheten i Hälsingland. För mer information kontakta mottagningen, tel 026-635080.
 • Facebook

  Publicerad: 23 mars, 2017
  S:t Lukas i Gävle – Sandviken finns nu på Facebook! Sidan uppdateras löpande med nyheter och information om mottagningens arbete. Välkommen att besöka oss!!

Kalendarium

 • Livet och Hälsan

  När: 6 februari, 2018
  Vi vet att det goda samtalet har betydelse för vår hälsa. Mottagningen startar tillsammans med studieförbundet Bilda en samtalsgrupp om livet. I gruppen samtalar vi om frågor som hopp, harmoni, meningen med livet, personlig tro, andlig kontakt enligt WHO`s dimensioner för existentiell hälsa. Vi samtalar, har kreativa övningar, avspänning och kroppskännedom. Kursen startar den 6 […]
 • Föreläsning spelberoende

  När: 19 mars, 2018
  Leg psykoterapeut Johanna Nyberg föreläser om spelberoende. Om du har Hasardspelsyndrom kan du inte kontrollera ditt spelande om pengar och det påverkar relationer, ekonomi och arbete. Hasardspelsyndrom brukar även kallas för spelberoende. Det finns olika slags stöd och hjälp att få både för den som har Hasardspelsyndrom och för närstående som är berörda av spelandet. Föreläsningen […]

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer