Gävle

Välkommen till S:t Lukas i Gävle och Sandviken

Behöver du någon att prata med?

Psykoterapi är den huvudsakliga verksamheten vid S:t Lukas Gävleborg. Enskilda personer som är i en svår livssituation, har psykiska problem eller frågor om livet kan själva ta kontakt med oss. Vi bedriver verksamhet i Gästrikland och Hälsingland med mottagningar i Gävle och Sandviken.
Vi människor behöver bli mötta med respekt och bli lyssnade till. I en mängd olika situationer behöver vi få formulera våra tankar i ord, arbeta med våra känslor, bygga på vår självkänsla. Målet med psykoterapi är att nå en meningsfull förståelse för sin livsutveckling, sina tankar, reaktioner och handlingsmönster, stärkt identitet, och att lättare kunna hantera sitt liv.

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete, idéburna organisationer och kyrkor. Vi har en bred kompetens omkring olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, samt av långa psykoterapier och korta målinriktade kontakter.

S:t Lukas Gävleborg är till för:

  • människor som vill ha hjälp att bearbeta sina livsfrågor och psykiska problem
  • människor som vill ha utbildning och handledning i sitt arbete
  • människor som vill föra samtal i livstolkningsfrågor, etik m m

Priset för privatbetalande är 1160:- per session. Avgiften för privatpersoner kan vara subventionerad. Många arbetsgivare och försäkringsbolag anlitar våra psykoterapeuter i krissituationer.

Sigrid Göranssons stiftelse finansierar S:t Lukas verksamhet i Sandviken för ungdomar och Unga vuxna. Samtalen är kostnadsfria upp till 20 år och därefter 100:- per samtal upp till 26 år. 

S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera ny kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska problem oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

Telefonmottagning 026-63 50 85
Måndag, Torsdag och Fredag kl. 09-09.30
Tisdag och Onsdag kl. 13-13.30

Telefon

GÄVLE, SANDVIKEN Telefonmott 026-635085, Adm och ekonomi 026-635080

E-post

gavle@sanktlukas.se

Adress

Norra Skeppsbron 7 A
803 10 Gävle

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer