Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Telefonmottagning: 026-635085
Mån,Tor och Fre kl. 09:00-09:30
Tis och Ons kl. 13:00-13:30

Besöksadress

Norra Skeppsbron 7 A 803 10 Gävle

Mottagningen

Välkommen till S:t Lukas Gävleborg

S:t Lukas är en riksomfattande ideell, idéburen och allmännyttig organisation med 32 föreningar över hela landet där psykoterapi är den huvudsakliga verksamheten.

S:t Lukas Gävleborg består av två psykoterapimottagningar, en i Gävle och den andra i Sandviken, med totalt 7  legitimerade psykoterapeuter anställda. Samtliga har mångårig erfarenhet, exempelvis från privat eller offentlig vård, socialt arbete eller idéburna organisationer. Sammantaget har vi en bred kompetens inom olika typer av psykoterapeutisk behandling och handledning.

S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska besvär oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

 

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas. Läs mer

Vill du bli medlem i din lokala förening?

Här kan du bli medlem i din lokala förening. Vi skapar mötesplatser med samtal och evenemang kring psykisk hälsa och existentiella frågor. Varmt välkommen i vår utveckling.