Gävle

SLIPP PASSA TELEFONTIDER

Nu kan du som privatperson se lediga tider, boka dig för ett första samtal och betala direkt på nätet hos 14 av våra mottagningar runt om i landet.
Boka tid

Välkommen till S:t Lukas i Gävle/Sandviken

Behöver du någon att prata med?

Psykoterapi är den huvudsakliga verksamheten vid S:t Lukas i Gävle och Sandviken. Enskilda personer som är i en svår livssituation, har psykiska problem eller frågor om livet kan själva ta kontakt med S:t Lukas i Gävle och Sandviken.
Vi människor behöver bli mötta med respekt och bli lyssnade till. I en mängd olika situationer behöver vi få formulera våra tankar i ord, arbeta med våra känslor, bygga på vår självkänsla. Målet med psykoterapi är att nå en meningsfull förståelse för sin livsutveckling, sina tankar, reaktioner och handlingsmönster, stärkt identitet, och att lättare kunna hantera sitt liv.

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete, idéburna organisationer och kyrkor. Vi har en bred kompetens omkring olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, samt av långa psykoterapier och korta målinriktade kontakter.

St Lukas i Gävle och Sandviken är till för:

 • människor som vill ha hjälp att bearbeta sina livsfrågor och psykiska problem
 • människor som vill ha utbildning och handledning i sitt arbete
 • människor som vill föra samtal i livstolkningsfrågor, etik m m

Våra tjänster hos S:t Lukas i Gävle och Sandviken:

Avgiften för privatpersoner kan vara subventionerad. Många arbetsgivare och försäkringsbolag anlitar våra psykoterapeuter i krissituationer.

S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera ny kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska problem oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

Telefonmottagning 070-635 08 66
Telefontider: Månd, tisd, torsd och fred 9.00-9.30.
Onsd: 13.00-13.30.

Telefon

Telefonmott 070-635 08 66, Adm och ekonomi 026-63 50 80

E-post

gavle@sanktlukas.se

Adress

Norra Skeppsbron 7 A
803 10 Gävle

Nyheter

 • S:t Lukas mottagning i Bollnäs

  Publicerad: 1 september, 2017
  S:t Lukas i Gävle Sandviken öppnar from september en mottagning i Bollnäs en dag i veckan. Vi välkomnar konfidenter för psykoterapi och handledning. Satsningen är ett första steg för S:t Lukas att utöka närvaro och tillgängligheten i Hälsingland. För mer information kontakta mottagningen, tel 026-635080.
 • Grupphandledning till reducerat pris

  Publicerad: 23 maj, 2017
  Nu finns möjligheten att under höstterminen få grupphandledning till reducerad kostnad hos legitimerad psykoterapeut som går handledarutbildning hos SAPU i Stockholm. Gruppen bör bestå av 3-7 personer med människovårdande yrken. För mer info kontakta Psykoterapeut Lars – Göran Rova Tel 026-635084 eller Verksamhetschef Daniel Karlsson Tel 026-635086.  

Kalendarium

 • Livet och Hälsan

  När: 3 oktober, 2017
  Till hösten startar en ny samtalsgrupp som tar upp frågor som; hopp, harmoni, meningen med livet, personlig tro och andlig kontakt. Detta enligt WHO:s dimensioner för existentiell hälsa. Det blir samtal med andra om livsfrågor, kreativa övningar, avspänning och kroppskännedom. Kursen ges i samarbete med Bilda och startar den 3:e oktober, kostnad 350:-. Medlemmar halva priset.  Anmälan […]
 • Andrum Brynäs

  När: 17 oktober, 2017
  Sofia Camnerin, teologie doktor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan berättar om sin bok ”När livet stramas åt skärps blicken”. Det är en stark personlig skildring av hur det är att leva med ett barn med neuropsykiatriska diagnoser. I boken reflekterar hon också över förlåtelse, försoning och sin kristna tro. Plats: Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan kl. 19.00. För […]

Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina […]

Lär dig mer