Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Personal

Personalen på mottagningen har en bred kompetens och erbjuder PDT – psykodynamisk terapi, KBT – kognitiv beteendeterapi, ACT – Acceptans and commitment therapy, IPT- interpersonell psykoterapi, DIT-dynamisk interpersonell terapi, PE- prolonged exposure vid PTSD, kris och traumahantering, parterapi, handledning och chefscoachning.
För tidsbokning eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail gavle@sanktlukas.se 


Daniel Björk

Verksamhetschef, fil.mag. psykologi, fil. kand. soc, leg psykoterapeut. DIT- Dynamisk interpersonell terapi.


Yvonne Eklund

Auk. Socionom/leg psykoterapeut. DIT – Dynamisk interpersonell terapi. Handledare och lärare i psykoterapi


Maria Nylén

Administratör/ekonom


Gabriel Frisk

Socionom/leg psykoterapeut, IPT och relationellt inriktad psykoterapi.


Charlotte Stålnacke

Socionom, leg psykoterapeut KBT


Ewa Jönsson

Fil. kand. psykologi, leg psykoterapeut PDT, Bildterapi, Sexologi


Maj Norrback Karlsson

leg sjuksköterska, leg psykoterapeut KBT


Kristina Iredahl

Socionom, leg psykoterapeut KBT