Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Personal

Personalen på mottagningen har en bred kompetens och erbjuder bl.a PDT – psykodynamisk terapi, KBT – kognitiv beteendeterapi, ACT – Acceptans and commitment therapy, IPT- interpersonell psykoterapi, DIT-dynamisk interpersonell terapi, kris och traumahantering, parterapi, handledning och chefscoachning.

Telefontidsnummer 026-635085

Telefontidsnummer 026-635085

Telefonmottagningen är bemannad av en psykoterapeut på tel 026-635085 varje helgfri måndag, torsdag och fredag kl 9.00-9.30 samt tisdagar och onsdagar kl 13.00 – 13.30. Här får du råd och svar på dina funderingar om psykoterapi och handledning. Det går även bra att maila till gavle@.sanktlukas.se 

Administration och ekonomi tel 026-635080

För frågor kring administration och ekonomi kontakta expeditionen på tel 026-63 50 80. 
Expeditionen bemannas varje helgfri måndag till fredag kl. 08.00-12.00. Det går alltid bra att maila till gavle@.sanktlukas.se

Daniel Björk

Verksamhetschef, fil.mag. psykologi, fil. kand. soc, leg psykoterapeut. DIT- Dynamisk interpersonell terapi.


Yvonne Eklund

Auk. Socionom/leg psykoterapeut. DIT – Dynamisk interpersonell terapi. Handledare och lärare i psykoterapi


Sima Gavanlooi

Leg sjuksköterska, specialist i psykiatri, leg psykoterapeut KBT


Maria Nylén

Administratör/ekonom


Gabriel Frisk

Socionom/leg psykoterapeut, IPT och relationellt inriktad psykoterapi.


Charlotte Stålnacke

Socionom, leg psykoterapeut


Kristina Iredahl

Socionom, leg psykoterapeut KBT