Personal

Personalen på mottagningen har en bred kompetens och erbjuder bl.a PDT – psykodynamisk terapi, KBT – kognitiv beteendeterapi, ACT – Acceptans and commitment therapy, IPT- interpersonell psykoterapi, DIT-dynamisk interpersonell terapi, kris och traumahantering, parterapi, specialistkompetens i klinisk psykologi, handledning och chefscoachning.

Välkommen att kontakta oss!

Telefontidsnummer 026-635085

Telefonmottagningen är bemannad av en psykoterapeut på tel 026-635085 varje helgfri måndag, torsdag och fredag kl 9.00-9.30 samt tisdagar och onsdagar kl 13.00 – 13.30. Här får du råd och svar på dina funderingar om psykoterapi och handledning. Det går även bra att maila till gavle@sanktlukas.se 

Administration och ekonomi tel 026-635080

För frågor kring administration och ekonomi kontakta expeditionen på tel 026-63 50 80.  Expeditionen bemannas varje helgfri måndag till fredag kl. 08.00-13.00. Det går alltid bra att maila till gavle@sanktlukas.se 


Daniel Björk

Verksamhetschef, fil.mag. psykologi, fil. kand. soc, leg psykoterapeut. DIT- Dynamisk interpersonell terapi.

026-63 50 86
daniel.karlsson@sanktlukas.se


Pia Dalfors

Socionom, leg psykoterapeut

Timanställd


pia.dalfors@sanktlukas.se


Yvonne Eklund

Auk. Socionom/leg psykoterapeut. DIT - Dynamisk interpersonell terapi. Handledare och lärare i psykoterapi

026-635087
yvonne.eklund@sanktlukas.se


Sima Gavanlooi

Leg sjuksköterska, specialist i psykiatri, leg psykoterapeut KBT

026-635084
sima.gavanlooi@sanktlukas.se


Maria Nylén

Administratör/ekonom

026-635080
maria.nylen@sanktlukas.se


Gabriel Frisk

Socionom/leg psykoterapeut, IPT och relationellt inriktad psykoterapi.

026-635082
gabriel.frisk@sanktlukas.se


Kristina Iredahl

Socionom, leg psykoterapeut KBT

026-63 50 83
kristina.iredahl@sanktlukas.se