Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Sammanhållen journalföring

Sedan 2020 tillämpas sammanhållen journalföring inom S:t Lukas. Detta innebär att alla S:t Lukas mottagningar i Sverige delar administrativt system och att vårdgivare vid andra S:t Lukas mottagningar vid behov kan beviljas tillgång till din journal.

Sammanhållen journalföring förutsätter att du som konfident; 1) har informerats om innebörden av sammanhållen journalföring och 2) att du muntligen eller skriftligen samtycker till att en annan vårdgivare inom S:t Lukas får ta del av din journal. Undantag kan gälla vid nödsituation.

Vid byte av S:t Lukas-mottagning (exempelvis från Gävle till Uppsala) kan du därigenom via sammanhållen journalföring välja att ge den nya terapeuten tillgång till din befintliga journal.  

Det är dock endast den terapeut du har aktuell kontakt med som har rätt att öppna, läsa och skriva i din journal.

Sammanhållen journalföring gäller enbart internt inom S:t Lukas vilket innebär att andra vårdgivare så som region, kommun eller privata företag/organisationer aldrig kan få tillgång till din journal.

Vid ditt besök hos oss får du gärna ställa frågor eller efterfråga mer information.