Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Styrelsen

Ann-Christin Johansson, ordförande

Ledamöter:
Hjördis Flodström-Enquist
Charlotte Agnevik
Per Lodin
Johanna Nyberg
Ulla Hamrén