Välkommen till S:t Lukas Gävle Sandviken

Styrelsen

Åke Lundqvist, ordförande

Ledamöter:
Hjördis Flodström-Enquist
Ann-Christin Johansson
Per Lodin
Johanna Nyberg
Ulla Hamrén