Välkommen till S:t Lukas Kalmar

Sammanhållen journalföring är ett sätt för vårdgivare att under vissa förutsättningar dela vårddokumentation. Bland annat förutsätter detta att du som patient blir informerad om innebörden. Vidare ska du lämna ett samtycke om en annan vårdgivare ska få ta del av din journal. Undantag gäller vid nödsituation.

S:t Lukas samtalsmottagningar använder ett eget journalsystem. Detta journalsystem har inte någon teknisk koppling till andra journalsystem hos andra vårdgivare. Det innebär att en region eller annan privat vårdgivare aldrig har tillgång till din journal.

Vi är angelägna om att du ska få den information du önskar kring innebörden av sammanhållen journalföring. Vid ditt besök hos oss får du gärna ställa frågor och bli trygg med vårt arbetssätt.

Det är endast din behandlande terapeut som har rätt att öppna, läsa och skriva i din journal.

Om du använder flera av våra tjänster parallellt kan du få allt på samma faktura. Vårt digitala journalsystem säkerställer också att alla anteckningar och dokument som berör ditt hälsotillstånd kan lagras digitalt. Allt för att stärka din patientsäkerhet.

För din säkerhet har S:t Lukas journalsystem ett tekniskt varningssystem som förebygger obehörig tillgång till journaluppgifter. Om en annan terapeut skulle försöka eller skulle läsa din journal följs detta även upp genast och automatiskt inom vårt kvalitetsledningssystem. Därtill är all information i journalen krypterad.

När behörig personal använder S:t Lukas journalsystem används begränsade sökgrepp som namn och personnummer för att hitta din journal. Vid sökning presenteras inga journaluppgifter. All tillgång till journaluppgifter skyddas genom identitetskontroll av behörig personal före tillgång till journaluppgifter. Du som patient har rätt att få information om den direkt- och elektroniska åtkomst av dina uppgifter som förekommit (loggningsinformation).

S:t Lukas erbjuder för närvarande ingen direktåtkomst till journalsystemet för dig som patient.

Inga personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES.