Välkommen till S:t Lukas Kalmar

Styrelse och programråd i S:t Lukas förening i Kronoberg 2023

Ordförande

Lennart Johansson 070 – 371 36 51

Vice Ordförande

Anders Claesson 070 – 728 32 23

Sekreterare

Lena Fritzén 070 – 837 75 49

övriga Ledamöter

Jens Linder

Patrik Nilsson

Ann Lilliefelth

Maude Johansson

Vibeke Hyltén Cavallius

Programråd

Patrik Nilsson

Vibeke Hyltén Cavallius

Olle Sandvall

Ann Lilliefelth

Gunilla Rahm Andergren

Revisorer

Håkan Fransson

Kerstin Sundström