Välkommen till S:t Lukas Karlskrona

Välkommen att kontakta Verksamhetschef Anders Claesson på tel. 073-510 21 88 eller via mejl anders.claesson@.sanktlukas.se så kan du få tillgång till vår Patientesäkerhetsberättelse för år 2022.

Välkommen med frågor, synpunkter, förbättringsförslag!