Välkommen till S:t Lukas Karlskrona

Psykoterapi PDT Psykodynamisk terapi             Kognitiv Beteende Terapi KBT

Stödsamtal

Krissamtal

Gruppterapi

Personalstöd

Chefsstöd

Handledning

Föreläsningar/Utbildnng