S:t Lukas är en riksomfattande idéburen och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare.

Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas.

S:t Lukas i Värmland bildades 1969 och vill främja samarbetet mellan företrädare för människovårdande yrken, samt informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer. Existentiella livsfrågor och tron på människans inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är den psykodynamiska grunden för vårt arbete med psykoterapi, psykosociala frågor och handledning.

Föreningen inbjuder varje termin till föreläsnings- och samtalskvällar över hela Värmland.

Du anmäler Dig som medlem i föreningen genom att maila varmland@sanktlukas.se och betala in medlemsavgiften 200 kr till bankgiro  889-9247 eller swisha 123 223 20 56.