Välkommen till S:t Lukas Karlstad

S:t Lukas i Värmland bedriver sedan 1970 en mottagning för psykoterapi, samtalsstöd och  handledning i Karlstad. Vi har nu även en filial i Sunne en dag i veckan. Hos oss arbetar  välutbildade och välrenommerade psykoterapeuter med olika yrkesbakgrund. Vi har även handledar- och lärarkompetens i psykoterapi.

Vid mottagningarna tar vi emot personer över 18 år. Barn och ungdom under 18 år hänvisar vi till Region Värmlands mottagningar; Första Linjen, Barn och Ungdomspsykiatrin och Ungdomsmottagningar.

AdressSandbäcksgatan 5
653 40 Karlstad