Föreningen

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central. S:t Lukas vill främja samarbetet mellan företrädare för människovårdande yrken, vill informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

 

Föreningen

vill främja samarbetet mellan företrädare för olika människovårdande yrken vill informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer. Föreningen är också huvudman för mottagningarna i Mittnorrland (Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik).