Välkommen till S:t Lukas Mittnorrland

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas. S:t Lukas vill främja samarbetet mellan företrädare för människovårdande yrken, vill informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

 

Föreningen i Mittnorrland slogs vid årsskiftet 2020-2021 ihop med föreningen i Umeå. Föreningen i Umeå är huvudman för mottagningen i Sundsvall.

Styrelsen består av:

Simon Miderfjäll, Ordförande

Carin Bjuhr, Vice ordförande

Anna Wilder Hjerpe, Ledamot

Karin Bryskhe, Ledamot

Birgitta Bernspång, Ledamot

Lennart Ahlin, Ledamot