Välkommen till S:t Lukas Mittnorrland

Personal


Susanne Stattin

Verksamhetschef, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och psykologisk behandling


Christina Bark

Socionom, leg. psykoterapeut


Gunilla Andersson

Leg psykoterapeut, bildterapeut, handledare i psykoterapi och psykologisk behandling, socionom


Anette Eriksson

Administratör