Föreningen

Föreningen S:t Lukas i Skaraborg anordnar bland annat föreläsningar och studiedagar med inriktning på frågor som rör personlighetsutveckling, mellanmänskliga relationer och livsåskådning.

Föreningen driver också mottagningen för psykoterapi i Skövde.

Samtliga S:t Lukas föreningar och mottagningar ingår i ett förbund som administrerar längre utbildningar i exempelvis psykoterapi, psykosocial arbetssätt och själavård.

Vid förfrågningar gällande föreningen och dess programverksamhet vänd er till:

Monica Thorén
Ordförande
Tel: 070-660 22 56
E-mail: monica.o.thoren@gmail.com

För att bli medlem i föreningen vänd er till:

Ann-Louise Holst

E-mail: ann-louise.holst@svenskakyrkan.se

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem år 2016.

Avgiften betalas in på föreningens pg: 120175-5 eller bg: 5976-1239

 

Är du intresserad av specialistutbildning, kontakta  S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola www.esh.se