Välkommen till S:t Lukas Skaraborg

Föreningen

Föreningen S:t Lukas i Skaraborg anordnar bland annat föreläsningar och studiedagar med inriktning på frågor som rör personlighetsutveckling, mellanmänskliga relationer och livsåskådning.

Föreningen driver också mottagningen för psykoterapi i Skövde.

Samtliga S:t Lukas föreningar och mottagningar ingår i ett förbund som administrerar längre utbildningar i exempelvis psykoterapi, psykosocialt arbetssätt och själavård.


Vid förfrågningar gällande föreningen och dess programverksamhet

Ordförande
Håkan Andersson
070-857 15 32, hakan05@telia.com


För att bli medlem i föreningen

Ann-Louise Holst
ann-louise.holst@svenskakyrkan.se

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem och kalenderår.
Avgiften betalas in på föreningens pg: 120175-5 eller bg: 5976-1239


Tidsbokning, remisser och rådgivning om terapi

Vill du beställa tid eller samtala om vårt utbud kan du ringa oss, säkrast måndagar och onsdagar kl 9.00 – 12.00.

Telefon: 0500-49 41 42
E-post: skaraborg@sanktlukas.se
Adress: Storgatan 46, 541 51 Skövde