Föreningen

Föreningen S:t Lukas i Skaraborg anordnar bland annat föreläsningar och studiedagar med inriktning på frågor som rör personlighetsutveckling, mellanmänskliga relationer och livsåskådning.

Föreningen driver också mottagningen för psykoterapi i Skövde.

Samtliga S:t Lukas föreningar och mottagningar ingår i ett förbund som administrerar längre utbildningar i exempelvis psykoterapi, psykosocial arbetssätt och själavård.

Vid förfrågningar gällande föreningen och dess programverksamhet

Marianne Boström
Ordförande
Tel: 0706 89 30 15

För att bli medlem i föreningen

Ann-Louise Holst
E-post: ann-louise.holst@svenskakyrkan.se

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem och kalenderår.
Avgiften betalas in på föreningens pg: 120175-5 eller bg: 5976-1239

Tidsbokning, remisser och rådgivning om terapi

Kontakta din lokala mottagning

Bidrag till mottagningens subventionskonto

Plusgiro:  98 57 08 – 7

Facit till S:t Lukas korsord

Hämta här