Välkommen till S:t Lukas Skaraborg

Välkommen till mottagningen i Skaraborg

S:t Lukas i Skaraborg är till för dig som genom samtal vill bearbeta personliga problem av tillfällig eller mer djupgående art. Vi är professionella terapeuter och tystnadsplikt gäller alltid hos oss.

Du kan söka hjälp hos oss av många anledningar, exempelvis:
  • Utbrändhet och trötthetssyndrom
  • Depression och ångest
  • Livskriser, sorger och förluster av olika slag
  • Bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
  • Existentiella livskriser och frågeställningar
  • Relationsproblem i yrkesliv eller privatliv
  • Vid olyckor som påverkat din livssituation
Du kan komma till oss på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig.

Vi kallar den som söker hjälp hos oss för konfident. Det betyder att vi möter dig i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra möten förs vidare.

Våra priser för dig som privatbetalande

Psykoterapi 1.100 kr (45 min)
Avbokningsregel: senast 48 timmar innan

Mottagningen

Vill du beställa tid eller samtala om vårt utbud kan du ringa oss, säkrast måndagar och onsdagar kl 9.00 – 12.00.
AdressStorgatan 46
541 51 Skövde