Välkommen till S:t Lukas Eskilstuna

Personal

Vi som arbetar vid S:t Lukas i Eskilstuna och Västerås, har lång yrkeserfarenhet från bland annat vuxen- och barnpsykiatri, socialtjänst, kyrka, kommunal familjerådgivning, högskola och näringsliv.


Marie Elgqvist

Socionom, Diakon, Leg. Psykoterapeut

Legitimationsgrundande utbildning i psykodynamisk terapi med inriktning affektfokuserad och relationell psykoterapi.

Vidareutbildning inom Compassion-fokuserad psykoterapi, Affektfokuserad psykoterapi och AEDP och traumabehandling med EMDR,.

Marie har lång erfarenhet av att möta olika typer av problem såsom ångest, depression, sorg, kris, stress och traumarelaterad problematik.Kristin Gunnarsson

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

Pågående handledarutbildning. Legitimationsgrundande utbildning med KBT inriktning med bas i det som kallas ”tredje vågens beteendeterapi” – främst dialektisk beteendeterapi (DBT)  acceptance and commitment therapy (ACT) och compassionfokuserad terapi (CFT) – med fokus på medveten närvaro.                                                                                                    Vidareutbildning inom traumabehandling med prolonged exposure och EMDR.

Kristin har även arbetat med grupper, utbildning, handledning. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med de flesta svårigheter som ryms inom depression, ångest, känsloregleringssvårigheter, självdestruktiva beteenden, tvång, ätsvårigheter, relationer och stress, med specifikt fokus på posttraumatisk stress. Hon har erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med svårigheter på en nivå som påverkar enstaka livsutrymmen till att begränsa hela livet i sig.