Välkommen till S:t Lukas Eskilstuna

S:t Lukas Norra Sörmland 2022

Ordförande

Vice ordförande
Anna Jarl

Kassör
Jan-Erik Kling

Sekreterare
Ann-Sofi Karlsson

Övriga styrelseledamöter
Hejla Kuosmanen Svensson
Lena Englund
Andrejz Osolins
Valberedning
 
Revisor
Lars Pettersson