Välkommen till S:t Lukas Eskilstuna

Föreningen S:t Lukas Norra Sörmland 2022

[table width =”50%” style =”” responsive =”true”]
[table_body]
[table_row]
[row_column]Ordförande[/row_column]
[row_column][/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Vice ordförande[/row_column]
[row_column]Anna Jarl[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Kassör[/row_column]
[row_column]Jan-Erik Kling[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Sekreterare[/row_column]
[row_column]Ann-Sofi Karlsson[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

Övriga styrelseledamöter

Hejla Kuosmanen Svensson

Lena Englund

Andrejz Osolins

Valberedning

Revisor

Lars Pettersson