Välkommen till S:t Lukas Falun

Visioner för S:t Lukas Dalarna

Psykiskt välbefinnande

I livet stöter vi på svårigheter och de flesta kan vi klara själva eller med stöd av
våra nära och kära. Ibland hamnar vi i situationer då vi behöver någonting mer
och då kan psykoterapi vara det som hjälper oss framåt. Vi arbetar för att alla
ska ha tillgång till psykoterapi och vi vill att terapin ska utformas tillsammans
med konfidenten enligt de behov som hen har och med bästa kvalitet.

Goda relationer

Genom goda relationer kan vi utvecklas, skapa mening och få stöd när vi
behöver det. Alla kan stöta på svårigheter i sina relationer och det allra mesta
går att hantera inom relationen. Ibland blir det dock övermäktigt och då kan ett
professionellt stöd vara det som behövs för att komma vidare. Vi vill att alla
som behöver ska ha möjlighet att få detta stöd.

Ett gott arbetsliv

Arbetslivet är ett komplext sammanhang där en mängd faktorer samverkar och
påverkar såväl medarbetarnas välbefinnande som vad verksamheten
åstadkommer. Med hjälp av psykologisk kunskap verkar vi för ett arbetsliv där
alla både mår bra och gör ett gott jobb, för det hänger ihop.

Att göra skillnad

Arbetslivet, våra relationer och vår psykiska hälsa hänger ihop och påverkar
varandra ömsesidigt. Genom att verka i flera sammanhang ser vi till att göra
skillnad för så många som möjligt där det behövs.