Välkommen till S:t Lukas Halmstad

Monica Pehrsson, ordförande pehrsson.home@hotmail.com

Malin Roos av Hjelmsäter, vice ordförande

Lotta Andersson, kassör

Ulla Lindén, sekreterare,
 

Övriga ledamöter:

Cecilia Augsburg

Carl Sundberg

Om Du vill engagera dig i S:t Lukas Halland får Du gärna kontakta Ordf. Monica Pehrsson