Välkommen till S:t Lukas Halmstad

Personal


Annmarie Daire

Leg. psykoterapeut existentiell psykoterapi, handledare, bildterapeut, EMDR utbildad och verksamhetschef.


Martin Sternhufvud

Leg. ssk, leg. psykoterapeut. Psykodynamisk inriktning, existentiell inriktning, mindfulness, handledare.