Välkommen till S:t Lukas Järfälla

Föreningen

S:t Lukas i Järfälla bildades 1984 och är en förening inom Förbundet S:t Lukas. Föreningen vill vara en mötesplats människor emellan. En plats där man kan lyfta fram frågor och skapa dialog kring ämnen som rör människors personliga och existentiella utveckling och mellanmänskliga relationer. Vi vill sprida kunskap om vad som skapar psykisk och existentiell hälsa.

Varje termin anordnas föredrag, filmvisning med samtal, pilgrimsvandring, ev. samtalsverksamhet med olika teman. Se under Kalendarium.


Var med och påverka – bli medlem!

Genom att bli medlem i S:t Lukas Järfälla är du med och stödjer en verksamhet som ge stöd till människor i kris. Med ditt medlemskap är du med och påverkar föreningens programutbud och verksamheten vid mottagningen. Genom att bli medlem tar du ställning för de som arbetar för en bättre psykisk hälsa för alla.

Du får inbjudan till föreningens anordnade aktiviteter. Entréavgiften är reducerad för medlemmar.  

Årsavgiften är 300 kr för enskild och 400 kr för familj.
Inbetalas på bg 5639-3747 eller swish 123 103 82 07.